William
& Meriwether

Knihy a interaktivní příběh pro
pochopení základů umělé inteligence

Robotí objevitelé William a Meriwether procházejí během svého dobrodružného putování četnými zkouškami a všechny pozůstatky lidského osídlení si vysvětlují tragikomicky špatně.

Komiksově pojaté knihy určené dětem i dospělým, kteří milují humor, dobrodružství a sci-fi. A také interaktivní příběh pro pochopení základů umělé inteligence, který vzniká v rámci Vzdělávacího programu umělá inteligence do základních škol a bude dostupný zdarma všem školám i dětem během března 2023.

Knihy

Podivuhodná robotí expedice
Lidská populace dávno neexistuje a roboti o ní nemají ani tušení. Přesto se nenápadně vydávají v jejích stopách. Vysílají dva cestovatele, Williama a Meriwethera, aby zmapovali zdroje a prozkoumali nová území. Začíná tak fantastická výprava napříč teritoriem, kde se kdysi nacházely Spojené státy.

Neočekávaný robotí exodus
Po návratu je ale místo slávy čeká nepříjemné překvapení. Na jejich výpravu se zapomnělo. Průzkumníky čeká útěk před recyklací, během něhož nacházejí nečekané odpovědi.

Interaktivní příběh

pro pochopení základů umělé inteligence

Děti se v roli robotích průzkumníků vydávají na neprobádaná území za Velkou zdí, aby pomocí nástrojů umělé inteligence posbíraly poznatky o dávno zaniklé lidské civilizaci.

Příběh je dostupný zdarma českým a slovenským školám a knihovnám pro výuku umělé inteligence i s kompletními metodikami pro pedagogy.

Poděkování

Velké díky za možnost vytvořit z knih vzdělávací interaktivní příběh patří autorům knih o robotech Williamovi a Meriwetherovi Jindřichu Janíčkovi a Taťáně Rubášové. Nevznikl by ani bez nakladatelství Labyrint a časopisu Raketa. S důvěrou a nezištně zapůjčili krásné ilustrace a příběh — všem dětem v České republice a na Slovensku.

Autoři knih

Taťána Rubášová

Scenáristka a režisérka, vítězka několika filmových soutěží. Studuje scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Nejraději si píše do svých sešitů a poslouchá Karla Plíhala. S Jindřichem Janíčkem spolupracuje od roku 2013. Je autorkou scénáře komiksu Přicházíme v míru ve jménu lidstva. Nesnáší filmy Christophera Nolana.

Jindřich Janíček

Ilustrátor, absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ateliéru ilustrace na UMPRUM. Je autorem knih K večeru spustil se déšť a Přicházíme v míru ve jménu lidstva. Nejraději si kreslí do svých sešitů a poslouchá The White Stripes. Na pravé ruce má vytetované čtyři roboty. Miluje filmy Christophera Nolana.

Podmínky užití příběhu

Příběh s radostí využívejte zdarma ve školách a knihovnách v ČR a na Slovensku. Respektujte však zákaz reprodukce, remixování nebo komerční využití námětu, ilustrací a aktivit. Žádné z výtvarných děl příběhu se nesmí tisknout či využívat pro jakoukoliv propagaci — viz licence CC BY-NC-ND 4.0

Chcete-li využít příběh v rámci vzdělávací volnočasové aktivity (placený kroužek, příměstský tábor...), kontaktujte nás. Sdělíme Vám podrobnosti ohledně licenčního poplatku autorům (Jindřich Janíček a Taťána Rubášová) a nakladatelům (Labyrint a Take Take Take).

Kdo za tím stojí

Realizátorem interaktivního příběhu je nezisková iniciativa AI dětem a časopis Raketa.
Vznik metodických materiálů k příběhu financuje Pražský inovační institut.

Pilotní vzdělávací program Umělá inteligence do základních škol 2022/23 realizuje Pražský inovační institut v rámci projektu iKAP II — Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

Kontakty

Pokud máte zájem zapojit se jako škola do vzdělávacího programu, ozvěte se.